Zwyczajne i szczególne sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Akcje nieme w obrocie regulowanym

Zwyczajne i szczególne sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Akcje nieme w obrocie regulowanym

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Partnerem Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni mec. Marcinem Marczukiem, które odbędzie się 13 grudnia 2012 r. w sali 3.6 (ul. Lipowa 4).

Zwyczajne i szczególne sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Akcje nieme w obrocie regulowanym”

W pierwszej części spotkania omówione zostaną zwyczajne i szczególne instytucje podwyższenia kapitału oraz sekwencja korporacyjnych czynności prawnych i faktycznych dokonywanych w obrębie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych działania spółki i jej doradców prawnych w okresie od podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego do momentu rejestracji podwyższenia kapitału w KRS.

W drugiej części spotkania, poświęconej tematyce akcji niemych w obrocie regulowanym, zostanie omówiona konstrukcja tego rodzaju akcji, uprawnienia korporacyjne i majątkowe z niej wynikające oraz odmienności dotyczące wprowadzenia akcji niemych do obrotu regulowanego, w tym kwestie związane z pionierskim projektem wprowadzenia pierwszych akcji niemych na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który przeprowadza zespół kierowany przez mec. Marczuka.

W celu wcześniejszego przygotowania się do spotkania zachęcamy do przeczytania Rozdziałów XVI i XVII oraz stron 228-230 Prawa spółek kapitałowych, t. 17b, pod red. S. Sołtysińskiego, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Wydarzenie na Fb

Powiązane artykuły