ZMIANY ORGANIZACYJNO-PRAWNE W SPÓŁCE PO DEBIUCIE GIEŁDOWYM

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek.

Spotkanie poprowadzi Pan mec. Marcin Marczuk z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy- Adwokaci i Radcowie Prawni, a tematem przewodnim spotkania będą:

„Zmiany organizacyjno-prawne w spółce po debiucie giełdowym”

Spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części (PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE) zostanie zaprezentowany harmonogram przebiegu oferty publicznej, ze szczególnych uwzględnieniem roli doradcy prawnego. Zostaną przedstawione źródła obowiązującego prawa, kwestie związane ze zmianą formy prawnej spółki, zagadnienia dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego (forma, zakres informacji).

Natomiast druga część spotkania (ZMIANY ORGANIZACYJNO-PRAWNE W SPÓŁCE PO DEBIUCIE GIEŁDOWYM) zostanie poświęcona definicji spółki publicznej, zmianom jakie zachodzą w funkcjonowaniu spółki po uzyskaniu statusu spółki publicznej, obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie, zagadnieniom ładu korporacyjnego (corporate governance) z punktu widzenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz relacjom inwestorskim.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia o godzinie 18.30, w sali 2.4 (Collegium Iuridicum II).

Zapraszamy!

Inne artykuły: