Spotkanie z mgr. Jackiem Zębalą

Spotkanie z mgr. Jackiem Zębalą

Szanowni Członkowie i Sympatycy Koła Naukowego Prawa Cywilnego LEGE ARTIS oraz Koła Naukowego Prawa Spółek!

Zapraszamy Was serdecznie na spotkanie z mgr. Jackiem Zębalą, doktorantem w Katedrze Prawa Handlowego
Instytutu Prawa Cywilnego WPiA UW, poświęcone problematyce kompensacji szkód niemajątkowych osób trzecich
wynikających z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy wobec osoby prawne.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 19 grudnia 2013r. o godz. 18:30 w sali 3.6 Collegium Iuridicum II – ul. Lipowa 4.

Zachęcamy do udziału!

Inne artykuły: