Spotkanie z drem Konradem Osajdą – relacja

30 listopada odbyło się spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek poświęcone zagadnieniu wykładni artykułu 299 k.s.h. Naszym gościem był dr Konrad Osajda, wybitny specjalista w problematyce odpowiedzialność cywilnej członków zarządu za zobowiązania sp. z o.o.

Pan Doktor poruszył najważniejsze kwestie związane ze wzmiankowanym tematem, dotyczące m.in. charakteru odpowiedzialności na gruncie art. 299 k.s.h., kręgu podmiotów odpowiedzialnych, oraz przesłanek egzoneracyjnych, a właściwie jednej przesłanki egzoneracyjnej i dwóch okoliczności usprawiedliwiających jedynie nieskorzystanie z tej przesłanki. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wieloma przykładami z orzecznictwa, które unaoczniły zebranym, jak ekstensywna jest wykładnia artykułu, spędzającego sen z powiek nie tylko zarządcom, ale także byłym zarządcom i likwidatorom, a w szczególnych przypadkach nawet osobom błędnie wpisanym w rejestrze jako członkowie zarządu.

Na zakończenie spotkania Pan Doktor stanowczo odradził pełnienie funkcji w zarządzie sp. z o.o. nie tylko pesymistom, bezsennym, czy humanistom, ale także wszystkim, którzy nie szczycą się przynależnością do grona niepoprawnych optymistów. Jak stwierdził nasz gość, nieskorzystanie z tej rady może skutkować znacznym pogorszeniem stanu zdrowia i koniecznością częstych wizyt u lekarzy specjalistów (co, biorąc pod uwagę stan polskiej służby zdrowia, może nie skończyć się najlepiej – przyp. red.).

Jan Drożdż

Powiązane artykuły