Spotkanie z dr. Krzysztofem Grabowskim

Spotkanie z dr. Krzysztofem Grabowskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dr. Krzysztofem Grabowskim, specjalistą z zakresu ładu korporacyjnego, uczestnikiem prac legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym, które odbędzie się w poniedziałek 24 marca 2014r. o godz. 18:30 w sali 207 w starym BUWie. Tematem spotkania będzie dyrektywa o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE), w której tworzenie Pan Doktor był aktywnie zaangażowany. Zapraszamy!

Dr Krzysztof Grabowski jest doradcą ds. ładu korporacyjnego (Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), wykładowcą ładu korporacyjnego (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz członkiem Towarzystwa Naukowego Instytutu Allerhanda.

Pracował w wielu instytucjach rynkowych: domy maklerskie, GPW, KPWiG, KNF. Były członek Rady Giełdy, były prezes Związku Maklerów i Doradców, uczestnik międzynarodowych organizacji ładu korporacyjnego, ekspert Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych. Autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich, wykładowca na seminariach i warsztatach z zakresu rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu. Jako wolontariusz Financial Services Volunteer Corps oraz ekspert Komisji Europejskiej prowadzi szkolenia na temat rynku kapitałowego dla krajów rozwijających się.

Inne artykuły: