Spotkanie poświęcone prawnym aspektom przejęć spółek giełdowych

Spotkanie poświęcone prawnym aspektom przejęć spółek giełdowych

Koło Naukowe Prawa Spółek oraz Koło Naukowe Prawa Rynków Kapitałowychzapraszają na spotkanie, poświęcone prawnym aspektom przejęć spółek giełdowych, które odbędzie się o 18:30, 3 kwietnia 2014 (czwartek) w sali 2.4, CI II.

Prelegentem będzie Tomasz Regucki, pracownik naukowy Instytutu Allerhanda, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki prawa spółek, rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego oraz ekonomii instytucjonalnej. W swojej działalności naukowej stara się wykorzystywać empiryczne podejście do problematyki prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, autor wielu empirycznych analiz poświęconych regulacjom prawnym.

Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Od czego zależy wielkość rynku kontroli nad spółkami? Jaki jest wpływ przejęć na kształtowanie się ładu korporacyjnego?
  • W jaki sposób przebiegała dyskusja dotycząca uchwalenia trzynastej dyrektywy? Jakie czynniki wpłynęły na jej obecny kształt?
  • Czym są zasada neutralności oraz zasada przełamania? Dlaczego na gruncie trzynastej dyrektywy nie podlegają obowiązkowej implementacji w państwach członkowskich?
  • W jaki sposób na zachodnich rynkach wykorzystuje się instrumenty pochodne do dokonania wrogiego przejęcia spółki? Jakie płyną z tego wnioski dla polskiego ustawodawcy?
  • Jakich rozmiarów jest rynek kontroli nad spółkami (market for corporate control) na polskim rynku kapitałowym – ile wezwań ogłoszonych zostało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnich latach?
  • Ile sytuacji określić można jako próby wrogiego przejęcia? Ile z tych prób było udanych?
  • Czy polskie regulacje dotyczące przejęć umożliwiają pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych? Jaka jest skala tego zjawiska?

W ramach wykładu przedstawione zostaną najważniejsze, najgłośniejsze oraz najbardziej interesujące przejęcia zarówno na zagranicznych, jak i na polskim rynku kapitałowym. Omówione zostaną m.in. sprawy Mannesmann vs Vodafone, Continental vs Schaeffler, TCI vs CSX, Emperia vs Eurocash, W. Kruk vs Vistula oraz wiele innych.

Zapraszamy!

Inne artykuły: