Słowo od Opiekunów

 

Prof. dr hab. Adam Opalski
Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
Instytut Prawa Międzynarodowego
Uniwersytet Warszawski

 

Drodzy Państwo!

Bardzo cieszy mnie pomysł utworzenia studenckiego Koła Naukowego Prawa Spółek. Inicjatywa m a szansę wypełnić lukę w barwnym pejzażu kół naukowych. Przez wiele lat bowiem na Wydziale Prawa i Administracji nie działała jakakolwiek grupa studencka, która obrałaby sobie za cel pogłębianie wiedzy z prawa spółek. Wspomnianej luki z naturalnych względów nie mogło wypełnić funkcjonujące od kilku lat Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Handlowego, koncentrujące się na problematyce międzynarodowych stosunków prawa cywilnego i gospodarczego.

Jako opiekun naukowy Koła życzę Państwu wielu radości i sukcesów w studiach nad prawem spółek. Wybrali Państwo dziedzinę bardzo dynamiczną, podlegającą szybkiemu rozwojowi i przemianom, równolegle do przeobrażeń gospodarczych Polski, Europy i świata. Dziś nie można już patrzeć na prawo spółek wyłącznie z perspektywy krajowej. Konieczne jest uwzględnienie kontekstu prawa europejskiego, które w istotny sposób determinuje rozwiązania prawa polskiego, a także tendencji międzynarodowych. Dzieje nowoczesnego prawa spółek to przede wszystkim dzieje reform. Były one stymulowane skandalami korporacyjnymi, kryzysami i bankructwami spółek. Również historia europejskiego prawa spółek to historia permanentnej reformy, determinowanej ścieraniem się przeciwstawnych dążeń do integracji prawa spółek w Unii Europejskiej i zachowania autonomii systemów krajowych.

Dynamizm prawa spółek wynika ze złożoności konstrukcji spółki i niemal nieograniczonego bogactwa wariantów kształtowania relacji w spółkach. Ta pojemna konstrukcja mieści w sobie zarówno spółkę cywilną dwóch studentów zawiązaną dla udzielania korepetycji, jak i publiczną spółkę akcyjną prowadzącą działalność na skalę międzynarodową i tworzoną przez tysiące anonimowych inwestorów. Spółki są polem ścierania się sprzecznych i skonfliktowanych interesów akcjonariuszy, zarządców, pracowników i wierzycieli. Bogactwo zachowań tych osób skutkuje pojawianiem się nieustannie nietypowych problemów, których rozwiązywanie jest zadaniem prawników.

Dokonany przez Państwa wybór mojej osoby jako opiekuna naukowego Koła odbieram jako wyraz udzielonego zaufania i oznakę sukcesu prowadzonych przeze mnie zajęć, poświęconych europejskiemu prawu spółek (wykład specjalizacyjny) oraz ładowi korporacyjnemu spółek publicznych (konwersatorium). Zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych działalnością Koła do aktywnego uczestnictwa we wspomnianych zajęciach.

Zachęcam Państwa do studiów nad prawem spółek także dlatego, ponieważ jest ono z pewnością jedną z najatrakcyjniejszych specjalizacji, którą mogą Państwo wybrać w przyszłej karierze zawodowej. Wystarczy wspomnieć, że wśród wiodących kancelarii prawnych na polskim rynku trudno byłoby wskazać podmiot, który nie posiadałby wyodrębnionej praktyki prawa korporacyjnego.

Życzę Państwu wielu sukcesów w realizacji planów zawodowych i osobistych!

 

 

dr Dominika Opalska
Katedra Prawa Handlowego
Instytut Prawa Cywilnego
Uniwersytet Warszawski

 

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że z Waszej inicjatywy rozpoczęło w kwietniu 2011 r. działalność Koło Naukowe Prawa Spółek, w którego inauguracyjnym spotkaniu miałam przyjemność uczestniczyć.

Bardzo duża frekwencja na pierwszych spotkaniach Koła pozwala wyrażać nadzieję, że będzie się ono prężnie rozwijać.

Na naszym Wydziale nie funkcjonowało dotychczas koło naukowe specjalizujące się w prawie spółek handlowych. Jestem przekonana, że problematyka spółek stanowi jedną z najciekawszych i najistotniejszych zagadnień z zakresu prawa handlowego. Mam nadzieję, że spotkania naukowe w ramach Koła Naukowego Prawa Spółek pozwolą Państwu na lepsze zrozumienie tej trudnej, ale jakże interesującej problematyki.

Jest mi bardzo miło, że zostałam poproszona o objęcie funkcji opiekuna Koła. Prawem handlowym w tym prawem spółek zajmuję się od 2004 roku kiedy to ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęłam studia doktoranckie, zakończone w czerwcu 2006 roku uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Nie ukrywam, że uważam prawo spółek za jeden z najbardziej interesujących wycinków prawa handlowego. Cieszę się, że również Państwo podzielacie moje pasje badawcze i macie ochotę pogłębiać wiedzę właśnie w zakresie prawa spółek. Jestem przekonana, że uczestniczenia w rozmaitych przedsięwzięciach organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Spółek pozwoli Państwu nie tylko lepiej przygotować się do egzaminu z prawa handlowego, ale przede wszystkim uzyskane podczas spotkań Koła wiadomości będą dla Państwa bardzo przydatne w życiu zawodowym.

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do udziału w planowanych pracach Koła Naukowego Prawa Spółek!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.