Relacja ze spotkania z mec. L. Rydzewskim

W środę, 7 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek. Tym razem naszym gościem był mec. Leszek Rydzewski – prawnik w kancelarii Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp.k., specjalizujący się w formach finansowania przedsięwzięć i restrukturyzacji, a tematem przewodnim wykładu były wybrane aspekty emisji obligacji.

Podczas spotkania nasz gość opowiedział m.in. o specyfice obligacji, zwracając uwagę na szczególne znaczenie obligacji jako dłużnych papierów wartościowych i sposobach ich wykorzystania w konstrukcjach finansowania długiem, które mają szczególne znaczenie w trudnym otoczeniu gospodarczym, stanowiąc ciekawą alternatywę dla kredytu bankowego.  Ponadto mec. Leszek Rydzewski przedstawił uczestnikom proces emisyjny obligacji, zarówno z perspektywy literalnego brzmienia ustawy, jak i od strony praktycznej.

Dzięki uprzejmości naszego gościa, zapraszamy do pobrania i zapoznania się z prezentacją przedstawioną na spotkaniu.

Wybrane aspekty emisji obligacji – prezentacja mec. Leszka Rydzewskiego ze spotkania Koła 7.03.2012 (pobierz)

Unable to display PDF
Click here to download

Inne artykuły: