Relacja ze spotkania 26 X 2011

26 października 2011r. w sali A3 na Lipowej odbyło się pierwsze spotkanie Koła Naukowego Prawa Spółek w roku akademickim 2011/2012. Tematem przewodnim spotkania były standardy postępowania zarządu w obliczu wrogiego przejęcia. Referat na powyższy temat wygłosił prof. dr hab. Adam Opalski z Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego UW. W swoim wystąpieniu udzielił odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  1. Jakie działania może podjąć zarząd spółki w obliczu wrogiego przejęcia?
  2. Na czym polega wadliwa transpozycji 13. dyrektywy o ofertach przejęcia z 2004 r.?
  3. Jak należy interpretować spoczywający na zarządzie obowiązek lojalności?
  4. Czy istnieje autonomiczny interes spółki kapitałowej?

Po wygłoszeniu referatu Profesor życzył wszystkim owocnej pracy przy projektach realizowanych przez KNPS i wyraził nadzieję, iż następne spotkania Koła będą cieszyły się równie wysoką frekwencją.

Na zakończenie zostały omówione sprawy organizacyjne.

Serdecznie pozdrawiamy naszych członków, sympatyków i wszystkich zainteresowanych problematyką prawa handlowego; zapraszamy na kolejne spotkanie już 9 listopada – informacje wkrótce!

Powiązane artykuły