Ostatnie spotkanie i wybory nowego Zarządu Koła!

W minioną środę, 23 maja odbyło się ostatnie merytoryczne spotkania Koła, którego gościem był dr Paweł Błaszczyk – adiunkt w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPIA UW, zaś tematem przewodnim – „Prawo wspólnika mniejszościowego do „wyjścia” ze spółki zależnej”. Pan doktor przedstawił uczestnikom spotkania ogólne regulacje prawa spółek, przewidziane w Kodeksie spółek handlowych i Ustawie o ofercie publicznej, które umożliwiają wspólnikom mniejszościowym „wyjście” ze spółki funkcjonującej w ramach zgrupowania spółek, jak również konstrukcje o charakterze obligacyjnym (spełniające podobną funkcję „wyjścia”), które może zawierać umowa albo statut spółki.

Po części merytorycznej spotkania miało miejsce walne zgromadzenie członków KNPrawa Spółek, które dokonało wyboru nowego Zarządu Koła w składzie:

Jacek Czarnecki – Prezes Zarządu Koła

Piotr Chylicki – Wiceprezes

Katarzyna Zych – Wiceprezes

Adrian Bielecki – Członek Zarządu

Monika Kowara – Członek Zarządu

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia nowo wybranemu Zarządowi ! : )

Alumni KNPrawa Spółek ; )

Inne artykuły: