Mini-konkurs

W ramach Akademii Corporate Governance przewidziany jest mini-konkurs wiedzy o ładzie korporacyjnym. Odbędzie się po spotkaniu 18.12.2014 (ok. godz. 19:45)ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi pół godziny po zakończeniu konkursu.

Konkurs będzie miał formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru, złożonego z 15 pytań. Na rozwiązanie testu przeznaczone będzie 15 minut.

Test będzie oparty na przepisach Kodeksu spółek handlowych, określających działanie organów w spółce akcyjnej (art. 368-429) oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW z 21 listopada 2012r.

Fundatorem nagród w konkursie jest Instytut Allerhanda.