Konkursy z prawa handlowego i nie tylko

Konkursy na najlepsze prace magisterskie

Konkurs/ dziedzina
Cel Organizator Więcej informacji
Konkurs na najlepsze prace magisterskie
z prawa handlowego
- Wydawnictwo Wolters Kluwer
oraz redakcja Przeglądu Prawa Handlowego
Szczegóły dostępne na stronach
Przeglądu Prawa Handlowego
Konkurs na esej na temat prawa handlowego - Koło Naukowe Prawa Spółek oraz DLA Piper Szczegóły na stronie Koła Naukowego Prawa Spółek przy WPiA UW
Konkurs na najlepsze prace magisterskie
na temat ochrony konkurencji
oraz z obszaru ochrony konsumentów
- Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/
aktualnosci.php?news_id=2670

 

 

Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące teorii
i praktyki działalności funduszy inwestycyjnych
„Celem konkursu jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a także wzrost zainteresowania rozwojem wiedzy i promocją tego rynku. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie prace magisterskie dotyczące teorii i praktyki działalności funduszy inwestycyjnych”; Izba Zarządzających Funduszami
i Aktywami
http://www.izfa.pl/pl/index.php?id=
10074&id_news=107
Konkurs im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego
na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego)
i mediacji
 - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie
http://www.sakig.pl/index.php
Konkurs na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny prawa europejskiego „Luminarz”
„Celem Konkursu jest promowanie idei integracji europejskiej, zwrócenie uwagi na doniosłą rolę prawa europejskiego we współczesnym systemie prawnym, a także wyłonienie młodych prawników, mogących pochwalić się szeroką wiedzą z zakresu prawa unijnego”; Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wraz z kancelarią White & Case http://www.elsa.org.pl/luminarz/
Konkurs na pracę magisterską na temat teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce  - Komisja Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/
edukacja_cedur/edukacja/konkurs_
na_prace.html

oprac. Agnieszka Obrycka

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.