Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego”

Koło Naukowe Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego„. Konferencja trwa 2 dni: dzień ekspercki odbędzie się 27 marca (piątek) na Uniwersytecie Warszawskim, a dzień studencko-doktorancki - 28 marca (sobota) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Agenda pierwszego dnia konferencji (UW):

Unable to display PDF
Click here to download

Agenda drugiego dnia konferencji (UKSW):

Unable to display PDF
Click here to download

Opłata konferencyjna za czynny udział w drugim dniu konferencji wynosi 80 zł. Termin na uiszczenie opłaty to 19.03.2015 r. Numer konta zostanie podany w wiadomości o zakwalifikowaniu. Uczestnictwo bierne, zarówno w ciągu pierwszego, jak i drugiego dnia, jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Spółek UW, a także na Facebooku, zarówno stronie wydarzenia i na profilach organizatorów.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji!

Katarzyna Iwanicka
Prezes Koła Naukowego Prawa Prywatnego UKSW

Romuald Rzeszutko
Prezes Koła Naukowego Prawa Spółek UW