Kalendarium spotkań

25 kwietnia 2013 r.
Wydanie podwójnego numeru Biuletynu Prawa Spółek (4/5)

25 kwietnia 2013 r.
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska
Spory korporacyjne w praktyce

11 kwietnia 2013 r.
dr Anna Zbiegień – Turzańska
Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

13 marca 2013 r.
dr Szymon Pawelec
Instytucje karnoprocesowe jako instrument szantażu korporacyjnego – wprowadzenie do problematyki

28 grudnia 2012 r.
Wydanie trzeciego numeru Biuletynu Prawa Spółek

7 grudnia 2012 r.
mec. Marcin Marczuk
Zwyczajne i szczególne sposoby podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

29 listopada 2012 r.
mec. Katarzyna Ziółek
Rola i zadania prawnika korporacyjnego

12 listopada 2012 r.
Ogłoszenie II Konkursu na najlepszy esej prawniczy z zakresu prawa handlowego

7 listopada 2012 r.
SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz
Warsztaty z rejestracji spółek

25 października 2012 r.
mec. Dorota Szubielska
Podatkowe aspekty przekształceń spółek

11 października 2012 r.
mec. Marek Furtek, dr Piotr Bielarczyk, p. Agnieszka Zarówna
Arbitraż handlowy

23 maja 2012 r.
dr Paweł Błaszczyk
Prawo wspólnika mniejszościowego do „wyjścia” ze spółki zależnej
Wykład oraz walne zgromadzenie członków

7 maja 2012 r.
Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Prawa Handlowego „Law in books & Law in action”

30 kwietnia 2012 r.
Wydanie drugiego numeru Biuletynu Prawa Spółek

4 kwietnia 2012 r.
dr Damian Flisak
Ochrona dóbr osobistych spółki handlowej

7 marca 2012 r.
mec. Leszek Rydzewski
Emisja obligacji

14 lutego 2012 r.
Wydanie pierwszego numeru Biuletynu Prawa Spółek

18 stycznia 2012 r.
mec. Marcin Marczuk
Zmiany organizacyjno-prawne w spółce po debiucie giełdowym

6 grudnia 2011 r.
Ogłoszenie Konkursu na najlepszy esej prawniczy z zakresu prawa handlowego

30 listopada 2011 r.
dr Konrad Osajda
Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania – problematyka wykładni art. 299 k.s.h.

4 listopada 2011 r.
dr Ryszard Czerniawski
Jak powstawało polskie prawo rynku kapitałowego i co z tego może wyniknąć w przyszłości

26 października 2011 r.
prof. dr hab. Adam Opalski
Standardy postępowania zarządu w obliczu wrogiego przejęcia spółki publicznej

28 czerwca 2011 r.
Spotkanie podsumowujące rok akademicki

10 maja 2011 r.
dr Artur Nowacki
Kapitał zakładowy w spółkach akcyjnych

19 kwietnia 2011 r.
mec. Szymon Renkiewicz
Droga spółki na giełdę

16 kwietnia 2011 r.
Uczestnictwo w dniu otwartym na GPW

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.