Formularz zgłoszeniowy na konferencję

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny tutaj.

Prosimy o wypełnienie go i odesłanie na adres konferencja.uw.uksw@gmail.com

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 marca 2015r.