Działalność

Działalność Koła (wyciąg ze sprawozdania z działalności Koła za rok 2011)

a)    cykliczne spotkania z gośćmi – przedstawicielami doktryny prawa spółek, praktykami.

Każde spotkanie promowane jest poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Wydziału, na stronie internetowej Koła, a także poprzez formę wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.

W roku 2011 Koło zorganizowało następujące spotkania:

I.    Spotkanie inauguracyjne działalność Koła z dr Dominiką Opalską nt. problematyki ochrony akcjonariuszy mniejszościowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych,

II.    Spotkanie z Mec. Szymonem Renkiewiczem nt. Drogi spółki na giełdę – prawo rynku kapitałowego oczami prawnika,

III.    Spotkanie z dr. Arturem Nowackim nt. Kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych,

IV.    Spotkanie z prof. dr. hab. Adamem Opalskim nt. Standardów postępowania zarządu w obliczu wrogiego przejęcia spółki publicznej,

V.    Spotkanie z dr. Ryszardem Czerniawskim nt. Jak powstawało polskie prawo rynku kapitałowego i co z tego może wyniknąć w przyszłości?

VI.    Spotkanie z dr. Konradem Osajdą nt. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania – problematyka wykładni art. 299 k.s.h.

b)    stworzenie i prowadzenie strony internetowej Koła pod adresem WWW.KNPrawaSpolek.pl – strona została stworzona przez Jacka Czarneckiego – Członka KNPS; obecnie stanowi podstawowe źródło informacji o Kole i działalności realizowanej przez Zespół KNPS. Na stronie znajdują się także niezbędne dokumenty takie jak deklaracja członkowska czy regulamin Koła, a także merytoryczne podstrony dotyczące prawa spółek, w tym przede wszystkim Biuletynu Prawa Spółek.

c)    prowadzenie przeglądu prasy i wydarzeń na portalu społecznościowym Facebook
- publikowanie w postaci ‘postów’ artykułów, analiz, opracowań dotyczących prawa handlowego, a także zamieszczanie informacji o wydarzeniach, które mogą zainteresować Członków i sympatyków Koła; aktualne grono odbiorców to ok. 225 osób;

d)    organizacja Konkursu na Najlepszy Esej Prawniczy z Prawa Handlowego

- zorganizowanie wraz z kancelarią prawną DLA Piper konkursu na najlepszy esej prawniczy z prawa handlowego. Nagrodą w konkursie był staż w kancelarii w dziale Corporate, a także publikacja eseju w Biuletynie Prawa Spółek.

- na konkurs wpłynęło 17 prac, z tego autorzy pięciu najlepszych przeszli do części finałowej konkursu,

- zwycięzca został wyłoniony przez Jury 31 stycznia 2012 r., dodatkowo osoba, która zajęła drugie miejsce miała prawo wziąć udział w programie praktyk DLA Piper na zasadach ogólnych.

e)    praca nad pierwszym wydaniem Biuletynu Prawa Spółek – planowana publikacja – luty, 2012 r.

f)    jednorazowe akcje: wyjazd Członków Koła na konferencję ‘Europeizacja Prawa Spółek” w Poznaniu, uczestnictwo w akcji „Cała ta Giełda” z okazji 20-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

g)    rozpoczęcie prac nad organizacją konferencji w roku 2012.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.