Akty prawne

Poniższe linki prowadzą do ustaw w formacie .pdf, pochodzących z Internetowego Systemu Aktów Prawnych dostępnego na stronach Kancelarii Sejmu RP.

Kodeks spółek handlowych

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kodeks cywilny

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.