Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Zapraszamy na cykl wykładów poświęconych prawnym aspektom ładu korporacyjnego! Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 5.12.2013 o godz. 18:30 w sali A3 w CI II (ul Lipowa 4). Naszym gościem będzie prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wygłosi wykład pt. „Good Corporate Governance w tzw. spółkach Skarbu Państwa – czy to możliwe?”.

Prof. Tomasz Siemiątkowski  jest profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej oraz profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie prowadzi wykłady i seminaria z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i ładu korporacyjnego dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych powyższym zagadnieniom, w tym dwóch monografii oraz komentarza do Kodeksu spółek handlowych. Profesor Siemiątkowski jest także senior partnerem w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny tutaj. Zachęcamy do udziału w Akademii!

Inne artykuły: