Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Krzysztof Oplustil

Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Krzysztof Oplustil

Zapraszamy na cykl wykładów poświęconych prawnym aspektom ładu korporacyjnego! Najbliższe spotkanie odbędzie się we wtorek 26.11.2013 o godz. 18:30 w sali 207 w starym BUWie. Naszym gościem będzie prof. dr hab. Krzysztof Oplustil z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosi wykład pt. „Reforma ładu korporacyjnego w świetle Planu Działań Komisji Europejskiej z grudnia 2012″.

Prof. Krzysztof Oplustil jest adiunktem w Katedrze Polityki  Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi wykłady i seminaria z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego, polityki gospodarczej oraz ładu korporacyjnego. Jest autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych prawu handlowemu, w tym monografii pt. „Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej”.

Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny tutaj. Zachęcamy do udziału w Akademii!

Inne artykuły: