Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz

Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz

Zapraszamy na drugie spotkanie Akademii Corporate Governance! W najbliższy czwartek 4 grudnia naszym gościem będzie prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, która wygłosi wykład pt. „Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych. Polska praktyka”. Spotkanie odbędzie się w sali 107 w starym BUWie o godz. 18:30.

Prof. dr hab. Izabela Koładkiewicz jest profesorem w Centrum Studiów Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz ekspertem w dziedzinie nadzoru korporacyjnego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym problematykę prowadzenia firm rodzinnych; autorka publikacji polskich i zagranicznych dotyczących nadzoru korporacyjnego, a w szczególności funkcjonowania rad nadzorczych.

Inne artykuły: