Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Adam Opalski

Akademia Corporate Governance: prof. dr hab. Adam Opalski

Zapraszamy na ostatnie – przełożone z grudnia – spotkanie Akademii Corporate Governance, cyklu wykładów poświęconych prawnym aspektom ładu korporacyjnego. W środę 26.02.2014 r. o godz. 18:30 w sali 1.3 w CI II (ul Lipowa 4) naszym gościem będzie prof. dr hab. Adam Opalski, profesor w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW, opiekun naukowy Koła, który wygłosi wykład pt. „Aktualne tendencje w obszarze ładu korporacyjnego”.

Prof. Adam Opalski jest profesorem zwyczajnym, pracownikiem Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilku monografii, poświęconych prawu grup spółek, radzie nadzorczej w spółce akcyjnej oraz instytucji kapitału zakładowego, a także szeregu artykułów opublikowanych m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego, Monitorze Prawniczym, Kwartalniku Prawa Prywatnego oraz Prawie Spółek. Oprócz działalności naukowej, prof. Opalski praktykuje prawo jako of-counsel w kancelarii Greenberg Traurig.

Inne artykuły: