Akademia Corporate Governance: prof. Aluchna (SGH) + konkurs

Akademia Corporate Governance: prof. Aluchna (SGH) + konkurs

Zapraszamy na czwarte spotkanie Akademii Corporate Governance! W najbliższy czwartek naszym gościem będzie prof. dr hab. Maria Aluchna ze Szkoły Głównej Handlowej, która wygłosi prelekcję nt. „Polski corporate governance dla tle doświadczeń międzynarodowych”. Widzimy się 18 grudnia (czwartek) o 18:30 w sali 107 w starym BUWie.

Bezpośrednio po wykładzie prof. Aluchny, ok. 19:45 odbędzie się mini-konkurs wiedzy o ładzie korporacyjnym! Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi ok. godz. 20:15. Fundatorem nagród w konkursie jest Instytut Allerhanda.

Prof. dr hab. Maria Aluchna jest adiunktem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (struktura własności, funkcjonowanie rady, efektywność wynagrodzenia menedżerskiego), społecznej odpowiedzialności biznesu oraz grup kapitałowych. Stypendystka między innymi austriackiego Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Deutscher Akademischer Austauchdienst, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Soros Foundation, Volkswagen Foundation. 


Prof. Maria Aluchna prowadzi zajęcia dla praktyków z wybranych zagadnień zarządzania (m.in. PGE Elektrownia Bełchatów) oraz zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych w SGH.

Inne artykuły: