Akademia Corporate Governance: Krzysztof Szułdrzyński (PwC)

Akademia Corporate Governance: Krzysztof Szułdrzyński (PwC)

Zapraszamy na pierwsze po feriach spotkanie Akademii Corporate Governance! W czwartek 19 lutego naszym gościem będzie pan Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający w dziale audytu i usług doradczych PwC Polska, wiceprezes polskiego oddziału tej firmy, który wygłosi wystąpienie nt. aktualnych problemów ładu korporacyjnego. Widzimy się o 18:30 w sali 1.4 w CI II.

Pan Krzysztof Szułdrzyński kieruje grupą doradztwa w zakresie systemów informatycznych i kontroli wewnętrznej PwC w Europie Centralnej i Wschodniej. Grupa ta przeprowadza przeglądy systemów kontroli wewnętrznej i systemów IT zarówno dla celów badania sprawozdań finansowych, jak też doradzając klientom w optymalizacji tych systemów. Jest jednym z organizatorów Forum Rad Nadzorczych (wspólnej inicjatywy GPW, PwC i SEG) oraz autorem publikacji dotyczących ładu korporacyjnego. Uczestniczył w szeregu konferencji w charakterze eksperta merytorycznego w tym zakresie.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (ACCA)i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, natomiast od prawie 10 lat zajmuje się doradztwem w dziedzinie optymalizacji kontroli i procesów biznesowych.

Pan Krzysztof Szułdrzyński jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie. jest związany z PwC od prawie dwóch dekad. Mówi biegle po polsku, angielsku i włosku.

Inne artykuły: