Akademia Corporate Governance: dr Arkadiusz Radwan

Akademia Corporate Governance: dr Arkadiusz Radwan

Zapraszamy na kolejny wykład poświęcony prawnym aspektom ładu korporacyjnego! Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 12.12.2013 o godz. 18:30 w sali A3 w CI II (ul Lipowa 4). Naszym gościem będzie dr Arkadiusz Radwan, prezes Instytutu Allerhanda, który wygłosi wykład pt. „Ustąpienie, wyjście, wykup, odkup, nieuczestniczenie, głosowanie nogami – problem językowy czy prawnosystemowy ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w prawie polskim?”.

Dr Arkadiusz Radwan jest prezesem Instytutu Allerhanda, oraz szefem międzynarodowego instytutu naukowo-badawczego Centrum C-Law.org; zajmuje się także doradztwem prawnym jako of counsel w Kancelarii Kubas Kos Gaertner-Adwokaci. Dr Radwan pracował jako post-doc na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Uprzednio studiował bądź prowadził badania w kilku wiodących placówkach akademickich na świecie, w tym na Copenhagen Business School, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Uniwersytecie w Gandawie, Berlińskiej Hertie School of Governance, Uniwersytecie w Kolonii, Uniwersytecie w Bonn oraz Uniwersytecie w Jenie. Dr Radwan był także redaktorem naczelnym Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK).

Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny tutaj. Zachęcamy do udziału w Akademii!

Inne artykuły: