Akademia Corporate Governance: Andrzej Nartowski

Akademia Corporate Governance: Andrzej Nartowski

Zapraszamy na cykl wykładów poświęconych prawnym aspektom ładu korporacyjnego! Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 18.11.2013 o godz. 18:30 w sali 207 w starym BUWie. Naszym gościem będzie Andrzej Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, który wygłosi wykład pt. „Corporate Governance, czyli między prawem a rynkiem”.

Andrzej Nartowski jest prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów, prawnikiem z praktyką w organach spółek handlowych, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”; za swoją działalność publicystyczną zdobył szereg nagród i wyróżnień.

Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny tutaj. Zachęcamy do udziału w Akademii!

Inne artykuły: