Akademia Corporate Governance: Agnieszka Gontarek

Akademia Corporate Governance: Agnieszka Gontarek

Zapraszamy na drugi cykl wykładów poświęconych ładowi korporacyjnemu! Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 20.11.2014 o godz. 18:30 w sali 107 w starym BUWie. Naszym gościem będzie pani Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Rynku Kasowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która wygłosi wykład nt. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Agnieszka Gontarek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. W GPW jest odpowiedzialna m.in. za nadzór sprawowany przez Giełdę nad spółkami w zakresie wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z regulacji giełdowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Harmonogram kolejnych spotkań jest dostępny tutaj. Zachęcamy do udziału w Akademii!

Inne artykuły: