3. numer Biuletynu Prawa Spółek

3. numer Biuletynu Prawa Spółek

Drodzy Czytelnicy Biuletynu Prawa Spółek,

Jest nam niezmiernie miło przedstawić kolejny numer Biuletynu Prawa Spółek. Znajdziecie w nim różnorodną tematykę dotyczącą szeroko pojętego prawa handlowego. W imieniu Pani Doktor Dominiki Opalskiej, opiekuna naszego Koła, a zarazem opiekuna merytorycznego Biuletynu, serdecznie dziękujemy za tak liczne i bardzo dobre teksty, które zostały nadesłane.

Serdecznie gratulujemy Autorom i życzymy przyjemnej lektury. Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru. Autorom, których teksty nie zostały wybrane do pierwszego numeru przypominamy, że artykuły te będą brały udział w naborze tekstów do kolejnego numeru. W kolejnym numerze będziemy mieli także okazje zapoznać się ze zwycięskimi pracami konkursowymi na najlepszy esej z zakresu prawa handlowego.

W imieniu zespołu redakcyjnego,
Katarzyna Zych

 

Więcej informacji nt. tego projektu tutaj. Oto nowy numer BPS:

Unable to display PDF
Click here to download

Pobierz nr 3/2012 (format .pdf)

Powiązane artykuły